Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 8579

Gepubliceerd op 28 december 2015 09:00Intrekking Mandaatbesluit Buitenring Parkstad Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

Besluiten:

in te trekken het Mandaatbesluit Buitenring Parkstad Limburg, vastgesteld bij hun besluit van

16 december 2014 en gepubliceerd in het Provinciaal Blad van 18 december 2014 (PB 2014; 112).

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 22 december 2015.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl