Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 846

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies i.v.m. de salarisafspraken in de CAO Provincies 2012/2015
Artikel I
Bijlage 2 van Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.
Artikel II
De bedragen in artikel E.12, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies komen te luiden: € 24,91, onderscheidenlijk € 16,02.
Artikel III
Dit besluit treedt, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, in werking op 1 juli 2015.
Bijlage bij het ontwerpbesluit
BIJLAGE 2, BEDOELD IN ARTIKEL C.4, EERSTE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (salarisgebouw provincies en minimumvakantie-uitkering per 1 juli 2015)
SCHAAL 1
 
Maximum
€ 1.755,47
Minimum
€ 1.386,81
SCHAAL 2
 
Maximum
€ 1.935,87
Minimum
€ 1.529,34
SCHAAL 3
 
Maximum
€ 2.112,85
Minimum
€ 1478,99
SCHAAL 4
 
Maximum
€ 2.227,53
Minimum
€ 1.559,28
SCHAAL 5
 
Maximum
€ 2.342,37
Minimum
€ 1.639,65
SCHAAL 6
 
Maximum
€ 2.453,94
Minimum
€ 1.717,75
SCHAAL 7
 
Maximum
€ 2.707,26
Minimum
€ 1.895,08
SCHAAL 8
 
Maximum
€ 3.066,05
Minimum
€ 2.146,24
SCHAAL 9
 
Maximum
€ 3.469,48
Minimum
€ 2.428,64
SCHAAL 10
 
Maximum
€ 3.804,08
Minimum
€ 2.662,85
SCHAAL 11
 
Maximum
€ 4.447,57
Minimum
€ 3.113,28
SCHAAL 12
 
Maximum
€ 5.069,01
Minimum
€ 3.548,31
SCHAAL 13
 
Maximum
€ 5.504,48
Minimum
€ 3.853,14
SCHAAL 14
 
Maximum
€ 6.237,10
Minimum
€ 4.365,97
SCHAAL 15
 
Maximum
€ 6.859,83
Minimum
€ 4.801,87
SCHAAL 16
 
Maximum
€ 7.545,73
Minimum
€ 5.282,02
SCHAAL 17
 
Maximum
€ 8.299,51
Minimum
€ 5.809,66
SCHAAL 18
 
Maximum
€ 9.129,14
Minimum
€ 6.390,38
Alle salarisbedragen zijn uitgedrukt in euro’s. Het zijn maandbedragen die gelden bij een 36-urige werkweek. Bij een formele arbeidsduur van minder (of meer) uren per week worden de bedragen naar evenredigheid bepaald.
De minimumvakantie-uitkering per maand bedraagt bij een volledige functie per 1 juli 2015:€ 151,67.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl