Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 843

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00PROVINCIAAL Blad
Intrekkingsbesluit Uitvoeringsregeling verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning juncto de verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 201 2
Artikel 1 Datum intrekking
De Uitvoeringsregeling verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning juncto de verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2012, vastgesteld bij besluit van het Presidium van 1 oktober 2012, wordt ingetrokken per 26 maart 2015, zijnde de datum van inwerkingtreding van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Limburg 2015.
Maastricht, 26 januari 2015
Het Presidium van Provinciale Staten voornoemd,
L.G.P. van Bilsen, voorzitter,
drs. J.J. Braam, griffier,
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl