Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 828

Gepubliceerd op 16 februari 2015 09:00Intrekkingsbesluit Nadere Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015
Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2015 hebben vastgesteld:
Intrekkingsbesluit Nadere Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015
Artikel I Datum intrekking
De Nadere Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 18 maart 2014 (Provinciaal Blad 2014, nr. 23), worden ingetrokken met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel II Overgangsrecht
Voor aanvragen waarover op het moment van de intrekking van de regeling nog geen beslissing is genomen en voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de intrekking van deze regeling blijven de Nadere Subsidieregels Bibliotheekvernieuwing 2014-2015 van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
Uitgegeven, 12 februari 2015
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl