Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2015 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "prb-2015-7186".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zeeland
Identifier prb-2015-7186
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2015-10-26
Publicatienaam Provinciaal blad
Publicatienummer 7186
Publicerende organisatie Zeeland
Taal nl
Titel Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - Reglement van orde Adviescommissie Haringvliet
Uitgever Zeeland