Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 7017

Gepubliceerd op 19 oktober 2015 09:00Intrekkingsbesluit Verordening op de Controlecommissie Provincie Limburg 2015
 
Provinciale Staten maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 10 juli 2015 hebben vastgesteld:
 
Intrekkingsbesluit Verordening op de Controlecommissie Provincie Limburg 2015
 
de Verordening op de Controlecommissie Provincie Limburg 2015 in te trekken.
 
Dit besluit treed in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 10 juli 2015.
 
Provinciale Staten voornoemd
de griffier,
mw. drs. J.J. Braam
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl