Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning Scheepswerf Reimerswaal BV
Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Scheepswerf Reimerswaal BV, gelegen aan, Kaai 1 en -85 in Hansweert voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.6, lid 1 Wabo voor het toepassen van hogere piekgeluiden tijdens de representatieve bedrijfssituatie.
 
De ontwerp vergunning ligt ter inzage vanaf 12 augustus tot en met 23 september 2015 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Kapelle en gemeentehuis Reimerswaal.
 
Een ieder kan tot en met 23 september 2015, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot B.J. Hanning, tel 0115-745118 van RUD Zeeland.
Naar boven