Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2039

Gepubliceerd op 16 april 2015 09:00Mandaatbesluit Commissaris van de Koning m.b.t. tekeningsbevoegdheid van de griffier Provincie Limburg 2015
De Commissaris van de Koning van Limburg maakt bekend dat hij heeft vastgesteld:
 
Mandaatbesluit Commissaris van de Koning m.b.t. tekeningsbevoegdheid van de griffier Provincie Limburg 2015
 
 
Gezien het besluit van Provinciale Staten van Limburg d.d. 25 maart 2015, kenmerk P-15-004 Statenvoorstel Bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2015;
 
Overwegende dat Provinciale Staten blijkens artikel 9 van de Bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2015 beoogd hebben de griffier verantwoordelijk te maken voor budgetbeheer en bedrijfsvoering van de Griffie;
 
Besluit:
 
de griffier te machtigen tot het - met in achtneming van het bepaalde in artikel 9 van de Bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2015 - namens de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg ondertekenen van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten.
 
Maastricht, 25 maart 2015
 
de Commissaris van de Koning,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
 

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl