Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Documentnr 2014D42341

Gepubliceerd op 20 november 2014 12:502014D42341

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2014

Ik heb kennisgenomen van het bericht in de NRC van 21 september 2014 betreffende zorgen over de kwaliteit van schouwartsen.

Gemeenten moeten op basis van de Wet op de lijkbezorging een gemeentelijkelijkschouwer hebben. Deze lijkschouwer moet ingeschreven zijn in een daartoe erkent register. In Nederland zijn er twee registers waarmee de beroepsgroep zelf haar kwaliteit reguleert.

Het ene register betreft dat van het FMG. Het register van het FMG bevat forensisch artsen, die de 1-jarige basisopleiding tot forensisch geneeskundige hebben gevolgd. Het andere register is dat van forensisch arts KNMG. Dat register bevat forensisch artsen, die de 2-jarige profielopleiding forensische geneeskunde hebben gevolgd. Forensisch artsen hebben immers een veelzijdige rol in strafzaken die naast lijkschouwing ook arrestantenzorg en deskundig advies in rechtszaken betreft. Gemeenten zijn hiermee in staat om deskundige geregistreerde lijkschouwers op het gewenste niveau in dienst te nemen.

Wat betreft de wens om een opleidingsfonds forensische geneeskunst in het leven te roepen geldt dat de kwantitatieve ontwikkelingen wat betreft in- en uitstroom in het beroep daar nu nog geen aanleiding toe geven. Wat de kwalitatieve ontwikkeling van de opleiding betreft geldt dat de beroepsgroep en de opleidingsinstellingen de inhoud verder kunnen ontwikkelen. De ingestelde registers zijn nog jong.

De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd.

Het artikel wijst ook op variatie tussen regio’s in het aantal lijkschouwingen per forensisch arts. Ik neem dit mee in het volgen van de ontwikkelingen op het terrein van de forensische geneeskunde.

Dit is dan ook in lijn met de toezegging die tijdens het AO wet op de Lijkbezorging is gedaan. Tijdens dit AO is met uw Kamer over de kwaliteit van de lijkschouw gesproken. Recente signalen vanuit het veld en uw Kamer zijn aanleiding om na te gaan of de kwaliteit van de lijkschouw dient te worden aangescherpt. U wordt over de uitwerking van deze toezegging medio 2015 nader geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl