Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142014Z14301

Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over achterstallige vergoedingen en declaraties van werknemers van kinderdagopvangorganisatie Estro (ingezonden 25 augustus 2014).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het feit dat ingediende declaraties en onkostenvergoedingen door medewerkers van kinderdagopvangorganisatie Estro buiten de loongarantieregeling van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vallen en niet in aanmerking komen voor uitbetaling terwijl de bestuurders van Estro – die in het geheim een flitsfaillissement hebben voorbereid – zichzelf nog wel een bonus in de 13 weken voor het faillissement hebben toebedeeld?1 2 3

Vraag 2

Welke mogelijkheden ziet u om deze oneerlijke situatie voor werknemers van Estro te wijzigen en welke maatregelen bent u van plan om te nemen, zodat werknemers krijgen waar zij recht op hebben en bestuurders de dans niet ontspringen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 3

Bent u bereid om deze vragen voor het Algemeen overleg over de kinderopvang op 24 september te beantwoorden?


X Noot
1

Meldingen binnengekomen bij de SP Tweede Kamerfractie, op verzoek in te zien

X Noot
2

UWV – brochure «mijn werkgever kan mij niet meer betalen!»

X Noot
3

«Top Estro ontving kort voor faillissement nog bonussen.» – NRC Handelsblad – 16 augustus 2014