Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 35000-VI nr. M

Gepubliceerd op 11 januari 2019 11:56

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

M BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2018

Hierbij bied ik u het jaarplan Rechtspraak 20191 aan. Het jaarplan geeft onder meer inzicht in de prioriteiten van de Rechtspraak voor 2019 en de daarvoor in te zetten middelen.

De Rechtspraak heeft voor 2019 vier thema’s aangemerkt die hoge prioriteit hebben: verbetering van de doorlooptijden, maatschappelijk effectieve rechtspraak, deskundigheidsbevordering en digitalisering.

Het plan maakt duidelijk dat de Rechtspraak zich in 2019 (en de daarop volgende jaren) voor stevige uitdagingen gesteld ziet, met name op het gebied van de technische innovatie (digitalisering), maar ook op het gebied van de inhoudelijke vernieuwing, besturing, financiering en cultuur.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164327.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl