Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 35000-A nr. 10

Gepubliceerd op 26 september 2018 18:13

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de NMCA blijkt dat er knelpunten zitten in de capaciteit op de trajecten Helmond-Eindhoven en Zwolle-Arnhem;

overwegende dat aanpassingen van de infrastructuur kunnen leiden tot een verbetering van de dienstregeling;

overwegende dat de betrokken regionale overheden bereid zijn tot cofinanciering;

verzoekt de regering om met ProRail en de betrokken regionale overheden in kaart te brengen welke investeringen mogelijk zijn om de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn (Zwolle-Arnhem) te verbeteren;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover dit najaar te informeren zodat bij het notaoverleg MIRT vervolgstappen kunnen worden bepaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Van der Graaf

Amhaouch

Ziengs


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl