Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634419 nr. 12

34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland binnen de NAVO een kernwapentaak heeft;

verzoekt de regering, in overleg met Amerika te werken aan het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind