34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland binnen de NAVO een kernwapentaak heeft;

verzoekt de regering, in overleg met Amerika te werken aan het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven