34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SERVAES C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat artikel VI van het non-proliferatieverdrag bepaalt dat de verdragspartijen onderhandelingen dienen te starten over een verdrag over volledige nucleaire ontwapening;

constaterende dat de Kamer in de motie-Sjoerdsma c.s. (33 783, nr. 19) de regering oproept deel te nemen aan internationale besprekingen over een verbod op nucleaire wapens;

constaterende dat in 2015 een open-ended working group is ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die zich buigt over nieuwe maatregelen, juridisch of anderszins, op het gebied van nucleaire ontwapening;

verzoekt de regering om, zich binnen de open-ended working group actief in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een kernwapenvrije wereld;

verzoekt de regering tevens om, ook andere lidstaten van het NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Sjoerdsma

Van Bommel

Van Tongeren

Voordewind

Naar boven