Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 72

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2016

Zoals toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg Personeel op 2 november jl. (Kamerstuk 34 300 X, nr. 67) bied ik u hierbij nadere informatie aan over het programma van de informatiebijeenkomst PX-10 op 28 januari a.s.

De informatiebijeenkomst wordt begeleid door de voorzitter van de Task Force Gevaarlijke Stoffen Defensie. Het programma bestaat uit twee presentaties door het RIVM. In de eerste presentatie zal het RIVM ingaan op inhoudelijke aspecten van het PX-10 onderzoek. In de tweede presentatie wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksmethode, inclusief de onderzoeksbenadering op groepsniveau versus de benadering vanuit het individu. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert