Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634279 nr. 16

34 279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geen definitie geeft van een redelijke afstand voor het verkrijgen van zorg;

constaterende dat de beoordeling wat al dan niet een redelijke afstand is aan de zorgkantoren wordt gelaten;

van mening dat maatwerk niet mag leiden tot willekeur;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er toetsbare criteria worden opgesteld voor het begrip «redelijke afstand»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten