Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634279 nr. 15

34 279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om aan overbruggingszorg een maximale termijn van dertien weken te koppelen;

van mening dat je mensen niet kunt dwingen om ergens te gaan wonen waar zij niet willen wonen, zeker niet als het de laatste plaats is waar iemand zijn leven zal doorbrengen;

verzoekt de regering, te garanderen dat mensen niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen waar ze niet willen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten