Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634104 nr. 119

34 104 Langdurige zorg

Nr. 119 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 116

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor kinderen geen apart toegangskader is tot de Wet langdurige zorg;

constaterende dat dit in de praktijk tot problemen leidt voor de toegang tot passende zorg voor kinderen met een ernstig, complexe, meervoudige handicap omdat onder andere de grondslag voor hun aandoening moeilijk te bepalen is;

van mening dat gezien de ernst en zwaarte van de zorgvraag van deze kinderen toegang tot de Wet langdurige zorg gewenst is en hiervoor mogelijk andere toelatingscriteria dienen te gelden dan voor volwassenen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een apart afwegingskader voor kinderen voor de toegang tot de Wet langdurige zorg, en de Kamer hierover dit jaar (2016) te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Bergkamp