Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34067 nr. H

Gepubliceerd op 24 januari 2017 17:10

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 067 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

H BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Minister van Veiligheid en Justitie

Den Haag, 17 januari 2017

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 29 november 20161, waarin u informatie geeft over de AMvB behorende bij het wetsvoorstel Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg2. Bij deze brief biedt u tevens de verzorging van een technische briefing aan over het onderwerp, waarbij ook het CAK aanwezig kan zijn.

De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie maken graag gebruik van uw aanbod. Zij stellen het op prijs als het CAK ook deelneemt aan de technische briefing. Graag ontvangen voornoemde leden de technische briefing van uw ambtenaren op dinsdag 21 februari 2017 van 18.15 uur tot 19.00 uur.

Voorts willen de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie u er graag attent op maken dat zij op de hiervoor vermelde datum van 17.30 uur tot 18.15 uur een gesprek hebben met twee auteurs van de tekst «De eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg»3, die gepubliceerd is in het Nederlands Juristenblad. Deze auteurs zijn mevrouw mr. S. Meijer en mevrouw prof. mr. J.W. Ouwerkerk. Uw ambtenaren zijn uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn als toehoorder.

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.W. Duthler


X Noot
1

Kamerstukken I 2016/17, 34 067, G.

X Noot
2

Kamerstukken 34 067.

X Noot
3

S. Meijer e.a., «De eigen bijdrage aan de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg», NJB

2016/2001, afl. 39, p. 2898–2904.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl