Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-VI nr. AB

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

AB BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2015

Bij brief van 8 april jl. heb ik uw Kamer bericht dat de Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand mij eind april zou laten weten of zij haar tussenrapportage vóór 1 juni 2015 zal kunnen uitbrengen. De voorzitter van de Commissie heeft mij inmiddels schriftelijk laten weten dat de Commissie helaas niet aan het verzoek van uw Kamer om de tussenrapportage reeds op of rond 15 mei 2015 uit te brengen, zal kunnen voldoen. Voor een toelichting hierop verwijs ik graag naar bijgevoegde brief1 d.d. 23 april jl.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 157191.