Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633996 nr. 14

33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VAN WIJNGAARDEN

Ontvangen 4 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel F, vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de tariefdifferentiatie in het voorgestelde artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting. Ook voor online kansspelen zou het standaardtarief van 29% moeten gelden. Het onderscheid tussen online kansspelaanbieders en landgebonden aanbieders is ongewenst. Er wordt op gewezen dat de introductie van een gedifferentieerd tarief voor de kansspelbelasting raakt aan de neutraliteit van de belastingheffing, dat niet vaststaat of tariefdifferentiatie het beoogde effect kan bereiken en dat de differentiatie bovendien kan leiden tot ongelijke behandeling.

Dit betekent dat alleen de wetstechnische wijziging in artikel II, onderdeel E, noodzakelijk is. Artikel II, onderdeel F, kan dan ook vervallen.

Mei Li Vos Van Wijngaarden