Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 73

Gepubliceerd op 10 juni 2015 13:42

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1.2, tweed lid, onder b, komt te luiden:

  • b. infrastructuur, met inbegrip van installaties en voorzieningen waarmee hernieuwbare energie wordt gewonnen, opgewekt, getransporteerd of opgeslagen,.

II

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt na «goede omgevingskwaliteit,»: en.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. het faciliteren van de transitie naar een energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen.

III

Artikel 2.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

  • g. het tegengaan van klimaatverandering en het bieden van ruimte aan activiteiten die gericht zijn op energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen,.

2. Onderdeel n komt te luiden:

  • n. het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder mede begrepen de winning van hernieuwbare energie.»

IV

In artikel 2.26, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • da. richtlijn hernieuwbare energie.

Toelichting

Indiener is van mening dat de transitie naar hernieuwbare energie wettelijke grondslag dient te krijgen. Met dit amendement wordt het nationaal belang van hernieuwbare energie benadrukt. Hiermee wordt een basis gelegd voor het stellen van regels omtrent hernieuwbare energie en het betrekken van het belang van de energietransitie bij verdere besluitvorming.

Van Tongeren


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl