Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 7

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2014

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 oktober 2014 verzocht om een tabel aan de Kamer te sturen waarin gestructureerd, kort en bondig, inzichtelijk is gemaakt welke opmerkingen de Raad van State in zijn advies heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van het wetsvoorstel Omgevingswet en op welke wijze de regering die opmerkingen heeft geadresseerd.

Naar aanleiding van dit verzoek doe ik u hierbij een tabel toekomen waarin de belangrijkste opmerkingen van de Raad van State zijn weergegeven en de wijze waarop de regering daarmee is omgegaan in het wetsvoorstel (Kamerstuk 33 962), de memorie van toelichting en het nader rapport1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl