Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 67

Gepubliceerd op 10 juni 2015 13:21

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN

Ontvangen 8 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan afdeling 13.1 wordt na artikel 13.1 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 13.1a (berekening en bedragen rechten en doelbelastingen)

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de berekening en de bedragen van de op grond van:

  • a. de artikelen 228a en 229, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet,

  • b. artikel 115, eerste lid, onder b en c, van de Waterschapswet,

  • c. artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet, of

  • d. artikel 13.1,

te heffen rechten en belastingen inzake de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van deze wet.

Toelichting

Dit amendement bevat een grondslag voor het stellen van regels over de berekening van legestarieven en heffingen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de hoogte, bandbreedte en berekeningswijze van de bedragen. Een vergelijkbare bepaling is nu voor omgevingsvergunningen opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.9, tweede lid).

Veldman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl