Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 63

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.28, onder a, wordt «bekende of te verwachten» vervangen door: bekende of aantoonbaar te verwachten.

Toelichting

In de huidige praktijk leggen veel gemeenten een claim op het gebruik van de ruimte door slecht onderbouwde archeologische dubbelbestemmingen in hun bestemmingsplannen op te nemen. Deze raken hierdoor overvol met archeologische dubbelbestemmingen en belasten bedrijven en gemeenten onnodig met archeologisch onderzoek.

Door het opnemen van het woord «aantoonbaar» brengt de wetgever tot uitdrukking dat gemeenten te verwachten archeologische monumenten alleen in hun omgevingsplannen kunnen beschermen indien de bescherming is gebaseerd op expliciete en specifiek lokale archeologische en bodemkundige informatie. Het gebruik van nauwkeurig archeologisch kaartmateriaal, inclusief een statistische onderbouwing van de trefkans op archeologische monumenten, zorgt ervoor dat initiatiefnemers en vergunningaanvragers alleen goed onderbouwd een archeologische onderzoeksplicht opgelegd krijgen.

De kans dat daarmee succesvol archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd neemt daardoor toe en voorkomt onnodige (archeologische) lasten voor bedrijven en overheden. Het gebruik van beter kaartmateriaal door gemeenten komt zowel de archeologie als de economie ten goede.

Ronnes