Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 62

Gepubliceerd op 8 juni 2015 11:32

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 5 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 16.63 wordt een lid toegevoegd:

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid worden in ieder geval activiteiten aangewezen ter uitvoering van het verdrag van Aarhus.

Toelichting

Met dit amendement wordt zeker gesteld dat in de uitvoeringsregelgeving regels worden gesteld ter uitvoering van het verdrag van Aarhus. Op grond van artikel 16.63 wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgelegd in welke gevallen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) van toepassing is. Dit amendement draagt de regering op om in ieder geval activiteiten aan te wijzen waarvoor afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, ter uitvoering van het verdrag van Aarhus.

Het betrekken van belangen van derden en maatschappelijke belangen is primair van belang in een vroeg stadium van de besluitvorming, op een moment dat het afwegen van alternatieven nog mogelijk is. Ook in de formele vaststellingsprocedures, waarop artikel 16.63 ziet, is dit van belang. Dit nieuwe lid zorgt ervoor dat de regering in de uitvoeringsregelingen bij het aanwijzen van activiteiten waarvoor de uitgebreide procedure inclusief inspraak van toepassing is, uitvoering geeft aan het verdrag van Aarhus.

Albert de Vries


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl