Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 56

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER

Ontvangen 3 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.3, onder a, wordt na «bereiken» ingevoegd: , verbeteren.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat de Omgevingswet centrale en decentrale overheden moet aanzetten tot grotere ambities voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De mondiale gevolgen van klimaatverandering zijn dusdanig, dat een permanent streven naar verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving geïndiceerd is.

Van Tongeren Dik-Faber