Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 52

Gepubliceerd op 3 juni 2015 15:21

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.18 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Belanghebbenden kunnen verzoeken om een wijziging als bedoeld in het derde lid.

Toelichting

Met het amendement wordt bereikt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, en niet alleen overheden, een rol kunnen spelen bij het op koers houden van een programma met programmatische aanpak door middel van wijziging van het programma. Hiermee is er een extra wettelijk instrument om het programma met programmatische aanpak gericht te houden op het bereiken van de omgevingswaarde. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat bezwaar en beroep open tegen het besluit op een verzoek.

Van Tongeren


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl