Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 33

Gepubliceerd op 2 juni 2015 11:30

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 33 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PECHTOLD EN VAN VELDHOVEN

Ontvangen 29 mei 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 4.28, tweede lid, wordt na «wordt voorkomen» een zinsnede toegevoegd, luidende: , en dat het, voor zover het monumenten betreft, in stand wordt gehouden.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement te regelen dat er een instandhoudingsplicht voor eigenaren van monumenten in de wet wordt opgenomen. Op dit moment kent de monumentenwet een verbod op het beschadigen en vernielen van beschermde monumenten en is er een vergunning nodig om wijzigingen aan het monument aan te brengen. Ook bestaan er financiële voorzieningen (zoals subsidies, belastingaftrek en laagrentende leningen) voor monumenteigenaren om gedegen onderhoud te stimuleren. Er is echter geen verplichting in de wet opgenomen om een monument goed te onderhouden, terwijl het onthouden van onderhoud een monument op termijn wel schade kan toebrengen. Hoewel gemeenten dankzij jurisprudentie mogelijkheden hebben om te kunnen optreden tegen verwaarlozing, ziet de indiener een expliciete toevoeging van een instandhoudingsplicht als een technische verfijning van de wet. Door dit in de wetgeving vast te leggen worden de mogelijkheden vergroot om al in een vroeg stadium op te treden tegen (al dan niet opzettelijke) verwaarlozing van een monument. Een wettelijke verankering van een instandhoudingsplicht zal daarmee de staat van ons erfgoed ten goede komen.

Pechtold Van Veldhoven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl