Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 33962 nr. 104

Gepubliceerd op 23 juni 2015 17:03

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 104 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN RONNES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 22 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de bijlage, onderdeel A, wordt in de begripsomschrijving van infrastructuur «wegen, spoorwegen, vaarwegen» vervangen door: wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen.

Toelichting

De recreatieve infrastructuur (routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen) verdient een positie in deze wet. De afgelopen jaren is de wettelijke borging van de routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen vervallen. De motivering door de Minister dat de routenetwerken voldoende geborgd zouden zijn met het benoemen ervan in de Rijksstructuurvisie en het vertrouwensbeginsel tussen overheden, is een onjuiste aanname. Daarmee dreigen honderden miljoenen aan investeringen in deze routenetwerken teloor te gaan, omdat een integrale aanpak voor onderhoud, brughoogten en aansluiting van paden en routes niet kan worden afgedwongen op grond van een Structuurvisie en een Wet revitalisering generiek toezicht. Ook het algemene afstemmingsvereiste (artikel 2.2. van onderhavige wet) zal hierbij niet helpen.

Met het expliciet opnemen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen (ofwel recreatieve infrastructuur) onder de definitie van «infrastructuur» in de bijlage wordt een wettelijke basis gecreëerd voor de bescherming van de bedoelde routenetwerken.

Van Veldhoven Ronnes


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl