Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 73

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 17 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.6, tweede lid, vervalt in de aanhef «slechts».

Toelichting

In de formulering van artikel 2.3.6, tweede lid, aanhef lijkt het woord «slechts» een onnodige en overbodige inperking van het recht een op persoonsgebonden budget te suggereren. De indiener stelt daarom voor het woord in de aanhef te schrappen. Het artikel wordt daarmee ook in lijn gebracht met artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.

Bergkamp