Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 47

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 27 maart 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van artikel 2.117, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012 kan het college een gunningsbeslissing niet vooraf laten gaan door een elektronische veiling.

Toelichting

Dit amendement maakt het onmogelijk voor gemeenten om zorgveilingen te organiseren voor zorg en voorzieningen in het kader van een aanbestedingsprocedure van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een online zorgveilig legt de nadruk op de prijsconcurrentie en dat is onwenselijk.

Huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen of een parkeerkaart voor mensen met een beperking zijn geen handelswaar maar moeten worden geselecteerd op basis van kwaliteit. De huishoudelijke verzorging per afslag veilen is volgens de indieners onacceptabel en een toewijzingsinstrument dat in Nederland verboden dient te worden.

Siderius Van Gerven