33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in de praktijk van tegenprestatie en werken met behoud van uitkering steeds meer gevallen van verdringing voordoen;

constaterende dat het kabinet de mogelijkheden van het opleggen van een tegenprestatie wil verruimen;

verzoekt de regering om, een verdringingstoets voor gemeenten op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven