33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 34

Ontvangen 5 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, wordt artikel 22a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de onderdelen a en b.

2. In het vijfde lid wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt,.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in het negende onderdeel, twaalfde lid, voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt,.

III

In artikel III, onderdeel A, wordt in het derde onderdeel, zevende lid, voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt,.

IV

In artikel V, onderdeel A, wordt in het zesde lid voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

V

In artikel VI, onderdeel A, wordt in het derde onderdeel, negende lid, voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

VI

In artikel IX, onderdeel A, wordt het tweede onderdeel als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid vervallen, onder plaatsing van een punt aan het slot van subonderdeel 3°, de subonderdelen 4°, 5° en 6°.

2. In het zevende lid wordt voor onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 0a. de persoon die de leeftijd 21 jaar nog niet heeft bereikt,.

VII

In artikel IX, onderdeel H, wordt artikel 44d, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervallen de subonderdelen 4°, 5° en 6°.

2. In onderdeel b vervallen de subonderdelen 4°, 5° en 6°.

3. In onderdeel c vervallen de subonderdelen 4°, 5° en 6°.

4. In onderdeel d vervallen de subonderdelen 4°, 5° en 6°.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat een persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, wordt uitgezonderd van de kostendelersnorm.

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat de kostendelersnorm niet geldt ten aanzien van studenten. Niet valt in te zien waarom deze uitzonderingspositie ook niet zou moeten gelden voor jongeren met een baan rond het minimumjeugdloon die bijvoorbeeld tussen twee studies inzitten, of voor net afgestudeerde jongeren met een MBO diploma, die nog thuis wonen. Met dit amendement worden ook deze jongeren uitgezonderd van de kostendelersnorm. Uitvoeringstechnisch is het veel eenvoudiger om de hele groep van 18 tot 21 jaar uit te zonderen van de kostendelersnorm, in plaats van slechts een deel van de groep. Derhalve voorziet dit amendement in een uitzondering voor alle personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Pieter Heerma

Naar boven