33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 321

Ontvangen 5 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel VI, onderdeel A, vervalt.

II

Artikel VI, onderdeel B, vervalt.

III

Artikel VI, onderdeel D, vervalt.

IV

Artikel VI, onderdeel F, vervalt.

V

Artikel VI, onderdeel G, vervalt.

VI

Artikel VI, onderdeel H, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de AOW uit de kostendelersnorm gehaald, waardoor de kostendelersnorm niet van toepassing is op de AOW. Reden is dat er een fundamenteel onderscheid gemaakt dient te worden tussen een voorziening (WWB) en een volksverzekering (AOW). Verder is het betrekken van de AOW in de kostendelersnorm strijdig met de voorgenomen maatregelen van de regering in het kader van de langdurige zorg en hebben mensen met een AOW-uitkering, in tegenstelling tot mensen met een WWB-uitkering, niet de mogelijkheid om hun inkomenspositie te verbeteren door te gaan werken.

P. Heerma Klein Karabulut


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven