33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN KERSTENS

Ontvangen 4 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel W, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel X, vervalt.

III

Artikel I, onderdeel Y, vervalt.

Toelichting

De WWB kent een zoektijd van vier weken voor uitkeringsaanvragers die jonger zijn dan 27 jaar. Dit amendement regelt het schrappen van het voorgestelde artikel 41, vierde lid, van de WWB. Dit betekent dat de vier weken zoektijd niet zal gaan gelden voor personen vanaf 27 jaar. In verband daarmee vervallen in Artikel I de onderdelen W, X en Y. De extra kosten van deze aanpassing bedragen € 5 miljoen structureel. Dekking voor deze extra kosten wordt voorzien vanuit financiële de ruimte binnen de Participatiewet. In hoofdstuk 10 (financiële paragraaf) van de Participatiewet is aangegeven dat er sprake is van extra opbrengsten.

Schouten Kerstens

Naar boven