33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 4 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

In artikel 10, eerste lid, wordt na »arbeidsinschakeling» ingevoegd:, waaronder begrepen een individueel re-integratiebudget,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen zelf kan worden ingezet om zo snel mogelijk in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voortman

Naar boven