Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533791 nr. C

33 791 Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2014

Op 10 oktober 2014 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van Clean Air Nederland tegen de Staat. Met deze brief informeer ik u over gevolgen hiervan voor mijn tabaksbeleid.

Per 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Hierop is sinds 6 juli 2011 een uitzondering gemaakt voor kleine cafés, dat wil zeggen cafés met een vloeroppervlak kleiner dan 70 m2 en zonder personeel. Met de uitspraak van de Hoge Raad is deze uitzondering onverbindend verklaard, omdat de uitzondering in strijd is met artikel 8, tweede lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Dit betekent dat vanaf 10 oktober 2014 de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés geen juridische werking meer heeft en dat er daarom vanaf het moment van de uitspraak een rookverbod geldt voor de hele horeca.

Ik hecht belang aan goede communicatie over de gevolgen van de uitspraak. Daarom heb ik een persbericht verstuurd en informatie op www.rijksoverheid.nl vermeld. Verder komt er een voorlichtingscampagne. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het rookverbod handhaven.

Bij stemming van 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33 791) aangenomen. Het wetsvoorstel ligt daarmee bij uw Kamer. Hoewel met de uitspraak een algemeen rookverbod tot stand is gekomen, is de behandeling van het wetsvoorstel door uw Kamer alsnog nodig om de wettekst hierop aan te passen.

Hiertoe ontvangt u de memorie van antwoord met mijn reactie op de vragen en opmerkingen van uw Kamer uit het voorlopig verslag.

Ik verzoek u daarbij om dit wetsvoorstel zo snel mogelijk af te doen. Door het arrest van de Hoge Raad is het wetsvoorstel een technische wijziging.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn