Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201733542 nr. D

33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

D BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2017

Op 8 maart van dit jaar zond ik u de memorie van antwoord ten aanzien van het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (EK 2016–2017, 33 542, C).

In deze memorie van antwoord heb ik in reactie op een vraag inzake de beveiliging van blanco kentekenplaten vermeld dat het aantal gestolen blanco kentekenplaten is gedaald van 2.439 in 2015 naar 773 in 2016. Deze aantallen zijn naar nu blijkt tot stand gekomen door een foutieve interpretatie van de onderliggende gegevens, en zijn derhalve onjuist. Middels deze brief wil ik dit graag rectificeren. Het aantal gestolen blanco kentekenplaten is in werkelijkheid gedaald van 3.004 in 2015 naar 1.252 in 2016.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok