Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 23

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN ELIAS

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een illegale straattaxichauffeur zich niet aan gestelde eisen hoeft te houden, niet gescreend wordt en geen boardcomputer heeft terwijl een legale taxichauffeur zich aan allerlei wetten en regels moet houden;

overwegende dat illegale straattaxi's die zonder enige vergunning werken als paddenstoelen uit de grond schieten, hetgeen voor oneerlijke concurrentie zorgt;

verzoekt de regering, de Inspectie Leefomgeving en Transport prioriteit te laten geven aan de aanpak van illegale straattaxi's en de Kamer twee keer per jaar over de vorderingen te rapporten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Elias