Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 32820 nr. 118

Gepubliceerd op 25 september 2014 10:28

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 113

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel discussie bestaat over de besteding van het extra budget voor talentontwikkeling;

van mening dat zoveel mogelijk zou moeten worden aangesloten bij een bestaande structuur en versnippering moet worden tegengaan;

verzoekt de regering over de uitwerking in overleg te treden met de fondsen, de bestaande expertisecentra, ook regionaal, en nieuwe makers om te kijken naar de meeste zinvolle besteding van de extra middelen die voor talentontwikkeling zijn vrijgemaakt en de Kamer daarover te informeren vóór het Wetgevingsoverleg Cultuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Jasper van Dijk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl