Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XV nr. 34

32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 9 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de motie die het onnodig korten van pensioenen voorkomt, niet wil uitvoeren;

constaterende, dat hierdoor per 1 januari 2011 groepen gepensioneerden onnodig te maken krijgen met het verlagen van hun pensioen;

spreekt haar afkeuring uit over de handelwijze van de minister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt