Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201632402 nr. Q

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Q BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2015

Actiz heeft u op 1 oktober jl. een reactie gestuurd op de discussie tijdens de plenaire behandeling van het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, Kamerstukken 32 402) op 29 september 2015. Ik hecht eraan om u naar aanleiding daarvan nader te informeren.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel Wmo 2015 bevatte regels over klachtbehandeling omdat dit onderwerp ook in de Jeugdwet en in de Wkkgz was geregeld. Ik heb tijdens het debat beoogd te zeggen dat tijdens de behandeling van de Wmo 2015 de Tweede Kamer via amendement nr.83 een beweging heeft gemaakt naar minder gemeentelijke regels over onder meer klachtenafhandeling.

Het in de Wmo 2015 bij algemene maatregel van bestuur (amvb) regelen van onderdelen van de Wkkgz, zoals de klachtenregeling, gaat verder dan de Tweede Kamer met amendement nr. 83 heeft beoogd. De daarin bedoelde amvb geeft daar de ruimte niet voor. Het op de Wmo 2015 van toepassing verklaren van onderdelen van de Wkkgz, vergt om deze reden een wetswijziging.

Ik zal dit traject in goed overleg met de Staatssecretaris van VWS zorgvuldig aanpakken en conform mijn toezegging in het debat met u een en ander sonderen bij de Tweede Kamer.

Uiteraard kom ik op de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer van de Wkkgz naar de Wmo 2015 bij uw Kamer terug.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers