Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201632402 nr. P

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

P MOTIE VAN HET LID DON C.S.

Voorgesteld 29 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in reikwijdte beperkt is tot de zorgdomeinen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz);

overwegende, dat hiermee cliënten onder het domein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) buiten het domein van de Wkkgz vallen en daardoor de onwenselijke situatie ontstaat dat toezicht kwaliteit en klachtrecht verschillend wordt ingevuld voor cliënten onder het Wmo-domein enerzijds en het Zvw en Wlz-domein anderzijds;

verzoekt de regering om de Wmo onder de reikwijdte van de kaderwet Wkkgz te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Don

Ruers

Meijer

Wezel

Köhler