Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032390 nr. 1

32 390 Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad

Nr. 1 BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2010

Namens de Hoge Raad der Nederlanden heb ik de eer aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal kennis te geven dat per 1 september 2010 een vacature van raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad zal moeten worden vervuld.

Met het oog op de vervulling van deze vacature zend ik u hierbij de aanbevelingslijst als bedoeld in artikel 1e lid 4 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, waarop de Tweede Kamer bij het maken van haar voordracht zal kunnen achtslaan (zie bijgaand).

De kopieën van de curricula vitae van de eerste en de nieuw op de lijsten vermelde personen zijn bijgevoegd1.

Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting,

G.J.M. Corstens

Lijst van aanbeveling van zes kandidaten door de Hoge Raad der Nederlanden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden, opdat deze daarop kan achtslaan bij het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een raadsheer in de Hoge Raad, die per 1 september 2010 zal ontstaan.

Jhr. mr. O. de Savornin Lohman zal per 1 september 2010 terugtreden wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaren. Daardoor ontstaat een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad. Mr. Drion, thans advocaat te Amsterdam, staat reeds enige tijd op aanbevelingslijsten van de Hoge Raad.

  • 1. Mr. C.E. Drion, advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam

  • 2. Mr. G. Snijders, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn te ’s-Gravenhage

  • 3. Mr. D.J.C. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

  • 4. Mr. Th. Groeneveld, vice-president van het Gerechtshof ’s-Gravenhage

  • 5. Prof.mr. Y. Buruma, hoogleraar in het straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

  • 6. Mr. L.F. van Kalmthout, vennoot Loyens & Loeff, advocaten, belastingadviseurs en notarissen

Den Haag, 9 april 2010

President van de Hoge Raad der Nederlanden,

G.J.M. Corstens


XNoot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.