Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 32127 nr. 231

Gepubliceerd op 19 juni 2018 11:29

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2018

Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1.

Aan uw Kamer is toegezegd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor de Voortgangsrapportages is een begeleidingscommissie opgericht conform de toezegging die is gedaan aan uw Kamer op 9 februari 2015 (Kamerstuk 32 127, nr. 211). De begeleidingscommissie bestaat uit prof. mr. dr. Ben Schueler (universiteit van Utrecht, Staatsraad), mr. Marga Robesin (Stichting Natuur en Milieu), prof. dr. Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht), mr. Marco Lurks (VNG) en mr. Martijn Verwoerd (Bouwend Nederland).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl