Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-AQ".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-980579
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen'
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32043-AQ
Ondernummer AQ
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen'
Uitgiftedatum 2021-05-12
Vergaderjaar 2020-2021