Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 32013 nr. 120

Gepubliceerd op 19 februari 2016 12:11

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2016

Het lid Merkies heeft bij de regeling van werkzaamheden van heden (Handelingen II 2015/16, nr. 57, Regeling van Werkzaamheden) verzocht om vertrouwelijke inzage in interne mailcorrespondenties, naar aanleiding van mijn besluit op het Wob-verzoek van de VPRO over de in de nota van wijziging op de Fiscale Verzamelwet 2014 opgenomen fiscale aftrekbaarheid van de vergoeding op de zogenoemde coco’s.

In reactie op dit verzoek deel ik u mee dat ik niet in ga op het verzoek. De gelakte passages in de bedoelde stukken zijn interne onderlinge mailwisselingen van ambtenaren (dat wil zeggen stukken van intern beraad) die persoonlijke beleidsopvattingen van rijksambtenaren behelzen. Overigens hebben deze persoonlijke beleidsopvattingen geresulteerd in departementale beleidsadviezen die zijn opgenomen in de notities die reeds openbaar zijn gemaakt bij mijn besluit op het Wob-verzoek van NRC Media over de coco’s.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl