Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632013 nr. 120

32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2016

Het lid Merkies heeft bij de regeling van werkzaamheden van heden (Handelingen II 2015/16, nr. 57, Regeling van Werkzaamheden) verzocht om vertrouwelijke inzage in interne mailcorrespondenties, naar aanleiding van mijn besluit op het Wob-verzoek van de VPRO over de in de nota van wijziging op de Fiscale Verzamelwet 2014 opgenomen fiscale aftrekbaarheid van de vergoeding op de zogenoemde coco’s.

In reactie op dit verzoek deel ik u mee dat ik niet in ga op het verzoek. De gelakte passages in de bedoelde stukken zijn interne onderlinge mailwisselingen van ambtenaren (dat wil zeggen stukken van intern beraad) die persoonlijke beleidsopvattingen van rijksambtenaren behelzen. Overigens hebben deze persoonlijke beleidsopvattingen geresulteerd in departementale beleidsadviezen die zijn opgenomen in de notities die reeds openbaar zijn gemaakt bij mijn besluit op het Wob-verzoek van NRC Media over de coco’s.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem