31 906
Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

30 maart 2009

Beatrix

Naar boven