Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201931568 nr. H

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2019

Hierbij bied ik u aan de 32e Voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten1, die op 21 maart 2019 aan het Ministerieel Overleg bestaande uit de Minister-President van Sint Maarten en mij, werd gezonden. Deze voortgangsrapportage ziet op het vierde kwartaal van 2018.

Zoals u bekend is het gevangeniswezen op Sint Maarten onderwerp van intensief gesprek met de Minister van Justitie van Sint Maarten, waarover de Minister voor Rechtsbescherming en ik afspraken ter verbetering van de detentiesituatie hebben gemaakt. Daarover is de Tweede Kamer door mij op 14 november 2018 geïnformeerd.2 Het nakomen van deze afspraken wordt nauwgezet gevolgd door de Minister voor Rechtsbescherming en mij. Hierover zullen wij op 11 april a.s. ook gesprekken voeren met betrokkenen op Sint Maarten. Over dit bezoek zal ik u na afloop informeren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164843.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 681.